Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wanneer je deelneemt aan een actie, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief of gebruik maakt van de interactieve diensten van Classicnl, worden de door jou verstrekte gegevens door ons vastgelegd.

Classicnl vindt het belangrijk om je gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Hoe classicnl met je gegevens omgaat kun je lezen in onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring bevat onder meer uitleg over het doel van de gegevensregistratie, het gebruik van cookies en de beveiliging van je gegevens.

Classicnl, gevestigd aan siliciumweg 22, 3812 sx te amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

siliciumweg 22
3812 sx amersfoort
31 (0)33 7676 116
info@classic.nl

Verwerken persoonsgegevens door Classicnl

Classicnl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@classic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Classicnl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Classicnl Nederland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Classicnl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Classicnl) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

classicnl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens zoals verstrekt bij aanmaken account op classic.nl 
  Bewaartermijn: tot 10 jaar na laatste activiteit in account
  Reden: Mogelijkheid bieden account weer te gebruiken binnen deze termijn

 • Persoonsgegevens op andere wijze verstrekt, bijvoorbeeld door deelname acties via website en Classicnl social media (bijv. Facebook)
  Bewaartermijn: tot 10 jaar na deelname
  Reden: Monitoring eerlijke deelname acties en marketingdoeleinden

 • IP-adres, activiteit op website, internetbrowser en apparaat type
  Bewaartermijn: tot 10 jaar na bezoek
  Reden: optimalisatie van uw bezoekervaring op onze website, zie ook ‘doel en grondslag verwerking persoonsgegevens’.

Delen van persoonsgegevens met derden

Classicnl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als u aangeeft een nieuwsbrief van onze partners te willen ontvangen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. classicnl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies die wij gebruiken

Classicnl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. classicnl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor een toelichting kijkt u hier.

Aanwezige cookies op classic.nl

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analyse websitebezoek
Bewaartermijn: 2 jaar
Uitgelezen door: classicnl, geen derden

Cookie: cookie_tool
Naam: cookie_tool
Functie: Opslaan toestemming voor plaatsen cookies
Bewaartermijn: 2 jaar
Uitgelezen door: classicnl, geen derden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@classic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. classicnl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Classicnl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging persoonsgegevens

classicnl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. U vindt onze contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

Updates van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.

Laatste update: juni 2021