AI Statement

AI Statement

Bij deze behoudt Classicnl het auteursrecht en naburige recht uitdrukkelijk voor ten aanzien van al haar werken en opnamen voor het gebruik in het kader van tekst en datamining, waaronder mede begrepen het gebruik in het kader van artificial intelligence (AI). Dit betreft een uitdrukkelijk voorbehoud zoals bedoeld in art 15o lid 1 van de Nederlandse Auteurswet, respectievelijk artikel 10 lid q van de Nederlandse Wet op de Naburige Rechten (WNR), alsmede artikel 4 lid 3 van de Europese Richtlijn (EU) 2019/790, 17 april 2019.