classicnl

AVG: nieuwe privacywet per 25 mei 2018

Op vrijdag 25 mei 2018 wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook wel de privacywet of op Europees niveau GDPR genoemd) van kracht. Vanaf dat moment geldt in alle EU-lidstaten dezelfde wetgeving, terwijl dat nu nog per land verschilt. Graag informeren we je over de gegevens die Classic FM verzamelt, wat we daar mee doen en hoe lang we deze gegevens opslaan. 

Welke gegevens verzamelt classicnl en wat gebeurt hiermee?

Onder de AVG wordt onderscheid gemaakt tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens. Deze laatste categorie omvat informatie over etniciteit, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, religie, gezondheid, genetische en biometrische gegevens. classicnl verzamelt deze gegevens niet. 
Welke gegevens verzamelen we dan wel? 
  • Contactgegevens en persoonsgegevens zoals verstrekt bij het aanmaken van account op classicfm.nl;
  • Contact- en persoonsgegevens op andere wijze verstrekt, bijvoorbeeld door deelname acties; 
  • IP-adres, activiteit op website, internetbrowser en apparaat type
De volledige informatie over gegevensverwerking bij classicnl vind je in onze privacyverklaring.