classicnl

classicnl thema

Dinsdag tot en met vrijdag, een uur lang muziek rond een centraal onderwerp.


Dinsdag 14 januari 21.00 - 22.00


Het strijkkwartet - in de herhaling
In onze taal bestaat al lange tijd verwarring over wat een strijkkwartet nu is: een stuk muziek, een ensemble dat zo'n stuk speelt of allebei. Zeker is, dat in de 18e eeuw de vaste samenstelling van twee violen, een altviool en een cello ontstond en het genre strijkkwartet dankzij Haydn volwassen werd. Vanavond klinkt een compleet strijkkwartet van Robert Schumann. Afgelopen vrijdag klonk dit kwartet door een technische fout niet, daarom vanavond een herkansing.

 

Woensdag 15 januari 21.00 - 22.00


Het octet
Een van de prachtige minder bekende werken van Max Bruch is zijn Strijkoctet. De romantische inslag van het werk doet niet vermoeden dat het geschreven werd in 1920, toen vele vernieuwingen en stromingen in de moderne muziek over elkaar heen buitelden. Mozarts Serenade voor acht blazers KV 388 is een veel te serieus werk om als avondvermaak te dienen, terwijl de blaasorkestjes in de Weense parken en café's nu juist bedoeld waren om meer gezelligheid te brengen. Maar Mozart had een goede reden om het anders aan te pakken: er zou een keizerlijk blaasorkest opgericht worden...

 

Donderdag 16 januari 21.00 - 22.00


Opéra-bouffe
Hoewel het in de verhalen van de Franse Opéra-bouffe vooral draait om parodie en satire, zouden we het genre tekort doen door het maar gewoon operette te noemen. "Vrolijke opera" zou een goede vertaling zijn: de plotlijnen kunnen knap ingewikkeld zijn, de actualiteit kan op de hak genomen worden en de muziek is meer ontwikkeld dan bij een gemiddelde operette. Vanavond klinkt compleet "Les Bavards" - "De kwebbelaars" van Jacques Offenbach. Wat doe je als heer die graag zijn geld telt wanneer je echtgenote constant praat? Dan nodig je een andere heer uit die nog veel meer te vertellen heeft als gezelschap bij het diner. Maar de gevolgen van dat bezoek laten zich raden...als bekend wordt dat er liefdesbriefjes zijn uitgewisseld in de tijd dat de heer des huizes even afwezig was, ontsteekt hij in woede, totdat hij erachter komt dat de avances van de genodigde bedoeld zijn voor zijn nichtje, die het geklets ook al de hele avond heeft moeten aanhoren. Als er toegestemd wordt in een huwelijk - én de schulden van de man die een arme dichter blijkt te zijn vereffend worden - is het feest compleet.

 

Vrijdag 17 januari 21.00 - 22.00 


De seizoenen
De natuur en de jaargetijden, een onuitputtelijke inspiratiebron. Maar...Vivaldi vermijden we vandaag! Compleet klinkt de pianocyclus "De Seizoenen" van Tsjaikovski. Het zijn niet zozeer de seizoenen, maar de maanden van het jaar die ieder een ander muzikaal karakter meegekregen hebben.